Yükleri işaretleme çeşitleri ve anlamları

Yükleri işaretleme çeşitleri ve anlamları

Çağdaş gelişen dünyada yük taşımacılığı hizmetlerine talep çok yüksektir. Buna gerek yurt içi gerekse yurt dışı yük taşımacılığının artması katkı sağlamaktadır. Taşımacılığın yanında kargo işlemleri, ambalajlama, sigorta, sertifikasyon gibi yan hizmetler de verilmekte. Yük taşıma sürecinin organizasyonu büyük ölçüde zaman ve çaba ister. Bununla birlikte yükleri işaretleme ve ambalajlama çok büyük önem taşır. Çünkü bu sayede ileride ortaya çıkabilecek bir çok sorunun önüne geçilmiş olur.
Yükler genelde darada, darasız veya ayrı bölümleri ambalajlanmış olarak taşınır. Bazen esas daranın dışında ek ambalaj da gerekebilir. Bu durumda yükün hasar görmesini engelleyen ve yükleme/boşaltma işlemlerini daha kolay hale getiren özel malzemeler ile tespit parçaları kullanılır.
Ambalajın üç çeşidi vardır:
— Tüketici — ürünün ilk ambalajı, ürün bu ambalajında alıcıya teslim edilir;
— Ek — kutu ve kılıflar şekilindeki ambalaj, bunlar hava koşulları gibi dış etkenlerden korumak için kullanılır;
— Taşıma ambalaj — mekanik etkilerden korumak için kullanılır. Bu sağlam dara olup, bunlara ahşap, metal, karton veya polietilen kutular, fıçılar, bidonlar vb. dahildir
Yükü çeşitli hasarlardan korumak için ambalajın dışında yükler saklama, taşıma ve elleçleme kurallarına da uymak gerekir. Taşınan yükleri etkileyn tüm dış etkenleri üç gruba ayrımak mümkündür:

— mekanik;
— iklimsel;
— biyolojik.
Bu gruplar, yükleri etkileyen atmosferik olaylar, darbeler, çizikler, çevre hava koşulları, böcek ve kemirgenlerin verdiği zararlar gibi tüm etkenleri kapsar.
Yüklerin ambalajı, yükleme sırasında ürünün fazla yer kaplamaması, zorluk çıkarmaması için belli şartlara uygun olmalı, ambalajın dış görünümü de uygun olmalı ve taşıma sonunda onu koruması gerekir. Dara için çeşitli koşullara uygun olarak genel ambalaj şartlarının standardı geliştirilmiştir.
Ambalaja ürün işaretleri uygulanır.
Ürünleri işaretleme – nsanlara yükün özellikleri hakkında bilgi vermek amacıyla ambalaja özel işaretlerin uygulanmasıdır. İşaretleme varsa, belgelerin uygunluğu denetlenebilir, ayrıca taşıyıcıya yükü taşıma ve saklama koşulları hakkında bilgi verilebilir.
Yükü işaretleme, alıcı hakkındaki bilgileri içerir. Bunlara teslimat adresi, alıcının unvanı, gönderenin adresi, ağırlık ve ölçüler, toplam kalem sayısı, yük kalem sayısı gibi bilgiler dahildir. Bunun dışında yükü taşıma ve saklama kurallarını bildiren uyarıcı işaretler de belirtilir.
Yükün teslimatını sorunsuz ve asgari hasarla yapabilmek için yükün ambalajlanması ve işaretlenmesine ilgili kurallara uygun olarak gerektiği gibi yaklaşmak gerekir.

Kırılgan. Dikkat
Yükün kırılgan olması. Yükü özenle elleçleme

Güneş ışınlarından koruyun
Yükü güneş ışınlarından korumak gerekir

Nemden koruyun
Yükü nemden korumak gerekir

Işınımdan koruyun
Herhangi bir ışınım türü yükün özelliklerini etkilyebilir veya değiştirebilir (örneğin develope edilmemiş film)

Sıcaklık kısıtlaması
Yükün saklanması veya elleçlenmesi gereken sıcaklık aralığı

Çabuk bozulan yük
Yük, taşıma ve saklama sırasında yüksek veya düşük sıcaklığın etkisine maruz kalabilir. Yükü korumak için ilgili önlemlerin (yapay soğutma veya ısıtma, havalandırma, vb.) alınması gerekir. İşaret, ulaştırma bakanlıkları tarafından belirlenen çabuk bozulan yükleri taşıma kurallarına uygun olarak taşınan yüklere uygulanır.

Sızdırmaz ambalaj
Taşıma, aktarma ve saklama sırasında ambalajı açmak yasaktır.

Kanca ile almayın
Yükü kaldırma sırasında kanca kullanmak yasaktır.

Atkılama yeri
Yükü kaldırmak için halatların veya zincirlerin bulunması gereken yeri gösterir.

Buradan el arabası ile kaldırmak YASAK
Yükü kaldırma sırasında el arabasının kullanılması yasak olan yeri gösterir.

Yukarı
Yükün doğru dikey konumunu gösterir.

Direk yükü tutarak kaldırın
Direk yükü tutarak kaldırmak gerekir, yani ambalajla kaldırmak yasaktır.

Buradan açınız
Ambalajı yalnızca belirtilen yerden açmak gerekir

Radiation_protection.png

Radyoaktif kaynaklardan koruyun
Işınımın nüfuz etmesi yükün değerini düşürebilir veya yok edebilir

Yuvarlatmayın
Yükü sallandırmamak gerekir

Sıkıştırmayın
Gösterilen yerde ambalajı sıkıştırmamak gerekir

Buradan sıkıştırın
Yükün kıskaç ile alınması gereken yeri gösterir

İstifteki azami kat sayısı
Bir biri üstüne istiflenebilen aynı türdeki yüklerin azami sayısı, burada n – azami sayıdır.

İstifleme kısıtlıdır
Yükü istiflemek yasaktır. Üzerinde bu işaret bulunan yükün üstüne taşıma ve saklama sırasında diğer yükleri yerleştirmek yasaktır

İstifleme yasaktır
Yükü istiflemek yasaktır. Üzerinde bu işaret bulunan yükün üstüne taşıma ve saklama sırasında diğer yükleri yerleştirmek yasaktır

Tropik ambalaj
Yükleme-boşaltma işlemleri, taşıma veya saklama sırasında ambalajın zarar görmesi, tropik iklimin zararlı etkisi sonucunda yükün bozulmasına neden olma ihtimali olduğunda bu işaret uygulanır. Anlamı: Т – tropik ambalaj işareti; 00-00 – ambalajlama ayı ve yılı

Ağırlık merkezi
Yükün ağırlık merkezi. Eğer ağırlık merkezi geometrik ağırlık merkezine uygun değilse, bu işaret uygulanır

Forklift kullanmayın
Forklift kullanmak yasaktır-->