Terimleri Sözlüğü

Terimleri Sözlüğü

Türkçe: ABC Faturalama Açıklama: Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir.).
İngilizce: ABC Billing
Türkçe: ABC Sınıflandırma Yöntemi Açıklama: Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması.
İngilizce: ABC Classification Method
Türkçe: Acente Açıklama: Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle tam yük bazında çalışırlar).
İngilizce: Agent - Agency
Türkçe: Açık Çatallı Çaka Açıklama: Çatal aralığı normalden daha geniş olan çatallı kaldıraç (forklift).
İngilizce: Straddle Truck
Türkçe: Açık Hava Antlaşmaları Açıklama: İki ülkenin iç hatlarındaki uçuş izinlerini, karşılıklı olarak diğer ülkenin havayolu şirketlerine verdiği, iç hatlarda yabancı ülke havayolu şirketlerinin hizmet vermesine olanak tanıyarak serbest rekâbet ortamını genişletmenin amaçlandığı anlaşmalar.
İngilizce: Open Sky Agreements
Türkçe: Açık Sipâriş Açıklama: Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.
İngilizce: On Order - Open Order
Türkçe: Açık Sözleşme Açıklama: Tutarı ve süresi belirsiz sözleşme (Zaman ve miktar bakımından sınır tanımayan veya değişik sınırları içeren ve genel olarak, değişik düzeyde tekrarlı sipâriş ve masraflarla ilgili olan malzeme tedârik ve hizmet anlaşması.
İngilizce: Open-End Contract
Türkçe: Açılabilir Tavanlı Konteyner Açıklama: Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından forklift veya benzeri donanım ile yüklenemeyen konteyner (Üstü açık konteynerden farkı, yüksekliği itibarıyla standart yüksekliği aşan yüklerin taşınamaması ve kapalı bir tavana sahip olmasıdır.).
İngilizce: Hardtop Container
Türkçe: Adil Paylaşım Açıklama: Her birime gereksinimine uygun bir stok payı verilmesi.
İngilizce: Fair Share Allocation
Türkçe: ADR Açıklama: Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.
İngilizce: Agreement on Dangerous Goods by Road (ADR)
Türkçe: Adres Açıklama: Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.
İngilizce: Address
Türkçe: Adresleme Açıklama: Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.
İngilizce: Addressing
Türkçe: Adresteki Stok Doğruluğu Açıklama: Bir lokasyonda bir malzemeye ait stok miktarının, belirlenmiş toleranslar dahilinde olması.
İngilizce: Inventory Balance Location Accuracy
Türkçe: Ağ Geçidi Açıklama: Taşıyıcılar arasında yük bilgisinin değiştirilme noktası veya iki taşımacılık sistemi arasında bilginin serbestçe aktığı kanal.
İngilizce: Gateway
Türkçe: Ağ Tasarımı Açıklama: Etkin ve verimli bir tedârik zinciri için çalışma kapsamı içindeki ilgili tedârikçi, üretici, depo ve dağıtım merkezi, satış noktaları ile müşteriler gibi çeşitli şirketlerin ve tesislerin üretim, depolama ve taşımacılık sistemlerinin bir ağ yapısı bütünlüğü içinde yüksek yanıt hızı, yüksek kalite, düşük mâliyet vd. amaçlarla analizi ve yeniden tasarlanması.
İngilizce: Network Design
Türkçe: Ağırlık Merkezi Modeli Açıklama: Taşıma miktar ve mâliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık mâliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.
İngilizce: Center of Gravity Model
Türkçe: Akreditif Açıklama: Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrâzı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/banka garantisi.
İngilizce: Letter of Credit (LC)
Türkçe: Aktarım Süresi Açıklama: Dokümanların, ödemelerin, ticarî iş yapan bir kurumdan diğerine ulaşması için gereken zaman.
İngilizce: Float
Türkçe: Aktarma Açıklama: 1) Bir araç ile gelen yüklerin boşaltılarak, herhangi bir özel işleme tâbi tutulmadan kısa bir süre içinde sevkedilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi. 2) Hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya yükün aktarılması.
İngilizce: Transship - Interchange
Türkçe: Aktarma Merkezi Açıklama: 1) Gelen yükün/kargoların indirildiği ve varış noktasına göre gidenlerin ise yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferi yapıldığı bölgesel işlem merkezleri. 2) Bir taşımacılık ağındaki birleşim ve dağıtım noktası.
İngilizce: Transshipment Center - Hub
Türkçe: Aktarma Merkezi Anlaşmaları Açıklama: Havayolu şirketlerinin bir havalimanının aktarma merkesi olması konusunda anlaşmaları (Yükler öncelikle bu merkeze gider ve oradan dağıtılır. Bu durum, yükün doğrudan uçuş yapması olasılığını azaltır, ancak toplam verimliliği arttırır.).
İngilizce: Hub-and-spoke Aggrementes
Türkçe: Aktif İstif Açıklama: Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.
İngilizce: Active Block
Türkçe: Alan Yönetimi Açıklama: Açık alanda depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi.
İngilizce: Yard Management
Türkçe: Alıcı Açıklama: Ürünü teslim alan taraf.
İngilizce: Consignee
Türkçe: Alıcı Değiştirme Açıklama: Yükün, aynı veya farklı yöndeki alıcıya yönlendirilmesi durumu.
İngilizce: Reconsignment
Türkçe: Alıcı Riski Açıklama: Ücretin ödenmesine karşın, malların istenilen koşullarda ulaşmaması riski.
İngilizce: Buyer's Risk
Türkçe: Alıcının Güzergâh Belirleme Hakkı Açıklama: Satıcının taşıma ücretlerini ödemediği durumlarda, alıcının taşıma rotasını belirleme hakkı.
İngilizce: Buyer's Right To Route
Türkçe: Ambalaj Açıklama: Ürünleri dış etkilerden koruyan, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, görsellik ve kullanım ergonomisi sağlayan, içindeki ürün hakkında bilgiler bulunduran- metal, plastik, cam vb. malzemelerden yapılmış kap (İçinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur.).
İngilizce: Packing
Türkçe: Ambalaj Malzemesi Açıklama: Ürünü koruyan, pazarlama amacıyla kullanılabilen ve ürünün içine konulduğu malzeme.
İngilizce: Packaging Material
Türkçe: Ambalaj/Koli Listesi Açıklama: Genellikle gönderici tarafından hazırlanan ve her ambalajın/kolinin içinde hangi tür ve miktarda mal olduğunu gösteren liste.
İngilizce: Packing List
Türkçe: Ambar Açıklama: Bkz: Depo
İngilizce: Warehouse
Türkçe: Ambar Tesellüm Fişi (ATF) Açıklama: Depoya teslim edilen malzemeler için düzenlenen, gönderenin, alıcının ve taşıyıcının imzalarının bulunduğu, yük ve adres bilgilerini içeren belge.
İngilizce: Warehouse Delivery Receipt
Türkçe: Ambar Teslim-Tesellüm Fişi Açıklama: Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, sözkonusu hizmeti veren firma, tedârikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle sözkonusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evrak.
İngilizce: Goods Receipt Document - Goods Received Note (GRN) - Receipt of Goods
Türkçe: Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü Açıklama: Özellikle EDI (Elektronik Veri Transferi) standartlarının belirlenmesi için bâzı alanlarda Amerikan ulusal standartlarını geliştirmek, sürdürmek ve resmî olarak duyurmak için yetkilendirilmiş olan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon.
İngilizce: American National Standards Institute (ANSI)
Türkçe: Ana Faaliyet Konusu Açıklama: Bkz: Öz Yetkinlik
İngilizce: Core Competency
Türkçe: Ana Güzergâh Açıklama: Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yol.
İngilizce: Main Lines
Türkçe: Ana Üretim Çizelgesi (Programı) Açıklama: Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP'nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.
İngilizce: Master Production Schedule (MPS)
Türkçe: Anahtar Performans Göstergesi Açıklama: Bir şirket veya bölümün stratejik düzeydeki performansını göstermek ve iyileştirme hedeflerini saptamak için kullanılan ölçüm göstergesi (KPI'lar SMART ilkesine uygun olmalıdır).
İngilizce: Key Performance Indicator (KPI)
Türkçe: Anlaşmalı Depo Açıklama: Bir sözleşmeye dayalı olarak, müşteri veya müşteriler adına depolama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği depo.
İngilizce: Contract Warehouse
Türkçe: Antlaşma Açıklama: Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.
İngilizce: Agreement
Türkçe: Antrepo Açıklama: Gümrük Müsteşarlığı'nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.
İngilizce: Customs Bonded Warehouse
Türkçe: Ara Stok Açıklama: Bkz: Tampon Stok
İngilizce: Buffer Stock
Türkçe: Aracı Bilgisayar Sistemi Açıklama: Farklı şirketlere veya kuruluşlara ait olan farklı bilgisayar sistemlerinin, birbirine bilgi aktarımına izin verecek şekilde bağlanması (Örneğin, bir müşteri, sipârişlerinin durumuna, kendi ve tedârikçinin bilgisayar sistemleri üzerinden erişebilir.).
İngilizce: Brokered Systems
Türkçe: Aracı Kuruluş Açıklama: Lojistik sürecine destek olmak için, göndericiler ve alıcılar arasında geniş kapsamlı ve sürekli artan hizmetler sunan kuruluş.
İngilizce: Intermediary
Türkçe: Araç Metre Açıklama: RO-RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan- 1 m. uzunluğunda ve 2,5 genişliğindeki bir alanı ifade eden bir birim.
İngilizce: Lane Meter - Linear Meter
Türkçe: Araç Sahibi Olmayan Taşıyıcı Açıklama: Taşıyıcılardan yer (hacim) satın alıp, bu yerleri kendi müşterilerine satarak konsolidasyon sağlayan, bir taşıyıcı gibi davranmasına rağmen, gemi, uçak vb. taşıma araçlarına sahip olmayan kuruluş.
İngilizce: Non-Vessel Operating Common Carriers (NVOCC)
Türkçe: Aralıklı Üretim Açıklama: Bkz: Kesikli Üretim
İngilizce: Discrete Manufacturing
Türkçe: Asgari Stok Seviyesi Açıklama: Bkz: Güvenlik Stoğu
İngilizce: Minimum Inventory
Türkçe: Asorti Açıklama: Ürünlerin satış noktalarındaki talep dağılımlarına bağlı olarak, farklı ölçülere göre oluşturulan karması.
İngilizce: Assortment
Türkçe: Astarya Açıklama: Geminin yükleme veya boşaltma için sözkonusu limanda kalabileceği günlerin oluşturduğu aralık ["Laydays and Cancelling Clause (LayCan)" olarak da geçer. Örneğin, gemi kiralama işinde 10-15 Mayıs 2009 LayCan denildiğinde gemi limanda en erken 10 Mayıs'da olabilecektir, ayrıca, gemi 15'ine kadar gelmezse de kiracı sözleşmeyi iptal edebilir.)
İngilizce: Lay Days
Türkçe: Aşamalı Stok Açıklama: Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde belli bir aşamadaki stok.
İngilizce: Echelon Inventory
Türkçe: ATA Karnesi Açıklama: Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki olan belge.
İngilizce: ATA Carnets
Türkçe: Atık Açıklama: Üretim sürecinde oluşan, çevresel açıdan zarar oluşturan ama miktarı öngörülebilen maddeler.
İngilizce: Waste
Türkçe: ATR Dolaşım Belgesi Açıklama: Türkiye veya Avrupa Topluluğu kaynaklı olan veya sayılan, ya da Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım hâlinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idârelerince vize edilen belge.
İngilizce: ATR Movement Certificate
Türkçe: Avrasya Demiryolu Hattı Açıklama: Doğu Asya'yı Avrupa'ya Rusya üzerinden bağlayan demiryolu hattı.
İngilizce: Eurasian Land Bridge- Eurasian Continental Bridge
Türkçe: Avrupa Lojistik Derneği Açıklama: Batı Avrupa'daki tüm ülkelerin ulusal organizasyonlarından olauşan ve amacı, Avrupa'daki endüstriyel ve ticarî sektörlere lojistik konularında destek veren, lojistik eğitim vb. konularda standartları oluşturan bir sivil toplum örgütü..
İngilizce: European Logistics Association (ELA)
Türkçe: Ayna Etkisi Açıklama: Havayolu taşımacılığında yeni rotalar için ikili antlaşma imzalandığında oluşan etki (Yeni açılan rota üzerinde hizmet yok iken, sözkonusu iki ülkenin havayolu şirketleri aynı zamanda hizmet vermeye başlayacaktır).
İngilizce: Mirror Effecet
Türkçe: Çevik Üretim Açıklama: Sürekli ve hızlı değişimin olduğu piyasa taleplerine yanıt olarak üretim hacimlerini (ölçeklerini) ekonomik olarak değiştirme yeteneğine, müşterinin isteğine göre tasarımda, üretimde, teslîmatta hızlı değişiklikler yapabilecek esnekliklere sahip olan üretim anlayışı.
İngilizce: Agile Manufacturing
Türkçe: Çeviklik Açıklama: Talep ve tedârikteki âni değişimlere hızla yanıt verebilmek- beklenmeyen dış kaynaklı olumsuz şok gelişmelerle rahatlıkla başa çıkabilmek.
İngilizce: Agility
Türkçe: Denetim İzi Açıklama: Bir kaydın içeriğini ya da kaynağını etkileyen değişimlerin elle ya da bilgisayarla işaretlenmesi.
İngilizce: Audit Trail
Türkçe: Denetlenebilirlik Açıklama: Verilerin, kaynak dokümanlara dayalı, doğruluğunun kanıtlanması kolay olan ve denetçilerin güvenebileceği çağdaş bir bilgi sistemleri özelliği.
İngilizce: Auditability
Türkçe: Denetlenebilirlik Açıklama: Verilerin, kaynak dokümanlara dayalı, doğruluğunun kanıtlanması kolay olan ve denetçilerin güvenebileceği çağdaş bir bilgi sistemleri özelliği.
İngilizce: Auditability
Türkçe: Elektronik İrsaliye Bildirimi Açıklama: Bkz: Ön Sevk İhbarı
İngilizce: Advanced Shipping Notice (ASN)
Türkçe: Erişim Alanı Açıklama: Raf gözü veya istiflere erişmek için kullanılan geçit (Malzeme sayımı amaçlı olarak kullanılır).
İngilizce: Access Space
Türkçe: Faaliyet Tabanlı Mâliyetlendirme Açıklama: Hatasız ürün ve süreç mâliyetlendirmesi için giderleri faaliyetlerle, nesnelerle ve süreçlerle ilişkilendiren bir mâliyet hesaplama sistemi.
İngilizce: Activity Based Costing (ABC)
Türkçe: Faaliyet Tabanlı Yönetim Açıklama: İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.
İngilizce: Activity Based Management (ABM)
Türkçe: Gerçek Değerleme Açıklama: Değere göre taşımacılık ücreti uygulamalarında göndericinin konşimentoda belirttiği gerçek ürün değeri.
İngilizce: Actual Valuation
Türkçe: Hak Devri Açıklama: Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.
İngilizce: Assignment
Türkçe: Hakemlik Müessesesi Açıklama: Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hüküm.
İngilizce: Arbitration
Türkçe: Hava Konşimentosu Açıklama: IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenen, havayolu taşıma senedi.
İngilizce: Airwaybill (MAWB & HAWB)
Türkçe: Hava Trafik Kontrolü Açıklama: Havaalanlarında uçakların iniş ve kalkışlarını yöneten birim.
İngilizce: Air Traffic Control
Türkçe: Havalimanı Kapasitesi Açıklama: Havalimanından geçiş yapabilecek yolcu sayısı ve/veya yük miktarı.
İngilizce: Airport Capacity
Türkçe: İleri Plânlama ve Çizelgeleme Açıklama: Genellikle ERP sistemleri ile bütünleşik bir şekilde çalışarak, plânlama ve çizelgeleme problemlerinin optimal veya optimuma yakın bir şekilde çözümünde kullanılan, karar destek sistemi yazılımı.
İngilizce: Advanced Planning and Scheduling (APS)
Türkçe: İndirim Miktarı Açıklama: Ücret ödemesinde esas alınan, ürünlerin ağırlığından ya da değerinden yapılan kesinti (Eğer taşıyıcı gerekli ekipmanı sağlayamazsa ve bu ekipman gönderici tarafından sağlanırsa buna izin verilir ve bedeli ödeme miktarından düşülür).
İngilizce: Allowance
Türkçe: İşbirliği Açıklama: Tedârik zincirindeki tüm tarafları, daha iyi zincir performansı için teşvik edebilmek, cesaretlendirmek, ve özendirmek.
İngilizce: Alignment
Türkçe: Kabul Belgesi Açıklama: Âmir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.
İngilizce: Acceptance
Türkçe: Koridor Açıklama: Bir stoklama sahasındaki geçiş yolu.
İngilizce: Aisle
Türkçe: Mal Bedeline Göre Ücretlendirme Açıklama: Değere göre"" anlamına gelen Latince terim (Taşımacılık ücreti, taşınan malların değerlerine göre belirlenir)."
İngilizce: Ad Valorem
Türkçe: Mutlak Sorumluluk Açıklama: Taşıyıcının tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğu ve konşimentoda veya genel yasal düzenlemelerde bulunan, normal muafiyetlerle korunmadığı durum.
İngilizce: Absolute Liability
Türkçe: Onaylı Fiyat Tarifesi Açıklama: Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve sipârişleri işleme koymak için gerekli bilgileri sağlayan ürün ve hizmetler listesi.
İngilizce: Authorized Price List
Türkçe: Ortalama Ödeme Süresi Açıklama: Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.
İngilizce: Average Payment Period
Türkçe: Ortalama Stok Açıklama: Belirli bir dönemde bir ürün, bir ürün grubu veya tüm ürünler için elde bulundurulan ortalama stok düzeyi.
İngilizce: Average Inventory
Türkçe: Otomatik Ayrımsama Açıklama: Birbirinden farklı barkod standartlarını tanıma (okuma) işlevselliği (Böylece farklı standartlara sahip barkodlar, ardışık olarak okunabilmektedir).
İngilizce: Autodiscrimination
Türkçe: Otomatik Depolama Sistemi Açıklama: Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevkedilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollü donanımla gerçekleştirildiği, her bir raf koridorunda yerleştirme ve toplama amaçlı olarak yatay ve dikey yönde hareket edebilen robotların çalıştığı depolama sistemi.
İngilizce: Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)
Türkçe: Otomatik Kılavuzlu Araç Açıklama: 1) Önceden belirlenmiş fonksiyonları gerçekleştirebilen ve belirli noktalara, otomatik olarak ulaşmak üzere programlanabilen araç. 2) Malzemeleri güvenli ve plânlı bir şekilde, önceden belirlenen noktalara bilgisayar destekli olarak, zemindeki kablolar, optik sistemler vb. sistemler yardımıyla taşıyan araç.
İngilizce: Automated Guided Vehicle (AGV)
Türkçe: Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Açıklama: Depo ve îmalat süreçlerinde verilerin toplanmasında ve işlenmesinde kullanılan yazılım ve donanım sistemi.
İngilizce: Automated Data Capture (ADC)
Türkçe: Otomatik Tanımlama Sistemi Açıklama: Üretim ve hizmet sistemlerinde, bir nesnenin kimliğini elektronik yoldan tanımlayan ve bu veriyi işleyerek bilgi hâline dönüştüren teknoloji.
İngilizce: Automatic Identification System
Türkçe: Ön Ödeme Açıklama: Alıcıdan alınmak üzere, bir taşımacılık şirketinden diğerine veya göndericiye yüklenen taşıma ücreti.
İngilizce: Advanced Charge
Türkçe: Ön Sevk İhbarı Açıklama: Malzemenin depoya gelmeden önce mal girişini kolaylaştırmak amacıyla bilgisinin temin edilmesi (Firma, satınalma sipâriş numarası, stok kodu, marka, model, tarih, miktar, kap kodu vb. bilgileri içeren doküman- EDI, e-posta, faks ya da telefonla verilebilir. Bu bilgilerin malzeme girişinden önce işlenmesi, fiilî mal girişi sırasında mal kabul hızını artırır. ).
İngilizce: Advance Shipment Notice (ASN) - Advanced Shipping Notification (ASN)
Türkçe: Özvarlık Temelli Lojistik Şirket Açıklama: Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.
İngilizce: Asset Based Provider
Türkçe: Parça Başı Ücret Açıklama: Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon yükü/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.).
İngilizce: All-Commodity Rate
Türkçe: Rezerve Stok Açıklama: Belli bir ürün için açılan iş veya sipâriş emri çerçevesinde gerekli miktarda ayırılmış stok.
İngilizce: Allocated Stock
Türkçe: Seçenek Rota Açıklama: Öncelikli (Birincil) rotada öngörülen noktaya ulaşılabilmesine rağmen daha az yeğlenen güzergâhlardan herhangi biri.
İngilizce: Alternate Routing
Türkçe: Seçenek Teklif İsteği Açıklama: Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.
İngilizce: Alternative Request for Proposals
Türkçe: Seferdeki Yük Açıklama: Denizyolu taşımacılığı süreci içinde limanda henüz yüklenmemiş durumda veya yüklenmiş olup seyir hâlindeki gemide olan mallar.
İngilizce: Afloat
Türkçe: Sevk İhbarı Açıklama: Malın sevkinin gerçekleşmiş olduğunu alıcıya bildiren ihbar.
İngilizce: Advice of Shipment
Türkçe: Sezon Öncesi İndirimli Sözleşme Açıklama: Satış sezonu öncesi fiyat daha düşük olmak üzere, sezon öncesi ve süresince iki farklı toptan satış birim fiyatının sözkonusu olduğu sözleşme.
İngilizce: Advance-Purchase Discount Contract
Türkçe: Sipârişe Göre Son İşlemler Açıklama: Genelde standart bir ürfetim aşamasından sonra ürünlere ait son işlemlerin müşteri isteklerine göre yapıldığı üretim stratejisi
İngilizce: Assemble To Order (ATO)
Türkçe: Söz Verilebilir Stok Açıklama: Geleceğe yönelik satış sipârişlerinin ne zaman karşılanabileceğini gösteren, plânlanan stok miktarları (Amacı- yeni bir sipârişin öngörülen zamanda karşılanıp karşılanmaması kararına yardımcı olmaktır.).
İngilizce: Available to Promise (ATP)
Türkçe: Takdirî Ücret Açıklama: 1) Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf. 2) Farklı müşterilere ait yükleri taşırken, taşıyıcı tarafından her bir müşteriye uygulanan sabit ücret.
İngilizce: Arbitrary
Türkçe: Taşıma Aracı Yanında Teslim Açıklama: Yüklerin taşıma aracının yanında teslimi (Yükün sorumluluğun, bir işletmeden diğerine nerede geçtiği nokta).
İngilizce: Alongside
Türkçe: Terk Açıklama: "1) Taşıyıcının, rotasının tümü veya bir kısmı üzerinde hizmet vermek veya yükü/aracı teslim etmek için onay bekleme işlemi.
İngilizce: Abandonment
Türkçe: Toplu Üretim Planı Açıklama: Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam*saat, makina*saat vb.) şeklinde gösteren plân.
İngilizce: Aggregate Production Plan
Türkçe: Tüm Riskler Poliçesi Açıklama: Malın zarar görmesi ve kaybı ile ilgili tüm riskleri içeren sigorta poliçesi.
İngilizce: All Risk Policy
Türkçe: Uygulama Hizmet Sağlayıcı Açıklama: Internet üzerinden uygulama yazılımları kullanım hizmeti veren şirketler.
İngilizce: Application Service Provider (ASP)
Türkçe: Uyumluluk Açıklama: Pazarı yeniden şekillendiren sosyo-ekonomik, demografik, politik, teknolojik, vd. yapısal değişimlere uyum sağlayabilmek üzere tedârik zinciri tasarımını değiştirebilmek- strateji, ürün ve teknolojilere göre tedârik ağını yenileyebilmek.
İngilizce: Adaptability
Türkçe: Varış Noktası Açıklama: Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.
İngilizce: Arrival
Türkçe: Varsayım Makbuzu Açıklama: Bir gönderimin ya da dağıtımın içeriğinin doğru olduğunun varsayılması ilkesi (Gönderimi yapan personel miktarı kontrol etmez. Faturaları elemek için, barkodlar ve EDI tarafından gönderilen ASN ile birlikte kullanılır.).
İngilizce: Assumed Receipt
Türkçe: Yardımcı Madde Açıklama: Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.
İngilizce: Auxiliary Material
Türkçe: Yetkilendirilmiş Taşıyıcı Açıklama: Ürünleri genel (common) ya da sözleşmeli bir taşıyıcı ile taşıtmak için ICC (International Chamber of Commerce) tarafından yetkilendirilmiş kişi/şirket.
İngilizce: Authorized Carrier
Türkçe: Zırhlı Taşımacılık Açıklama: Altın, elmas, malî belgeler, nakit vb. değerli mal ve/veya belgeleri taşıtmak isteyen göndericilere tam güvenlik ve hızlı sigorta hizmetlerini sunan taşımacılık tipi.
İngilizce: Armored Tranportation
-->