Mühür Çeşitleri

Mühür Çeşitleri

En yüksek kaliteli mühür veya başka herhangi bir koruma aracı, yalnızca bunları kullanma prosedürü ve sistemi kusursuz bir şekilde geliştirildiği takdirde amacına ulaşabilir. Aşağıda belirtilen açıklamanın amacı, mühürlerin kullanıcılarına küçük hırsızlık ve soygun olaylarını engellemeye yönelik doğru sistem ve prosedürleri geliştirmesinde yardım sağlamaktır.

Saklama
Tüm mühürler ile koruma araçları, bunlara yabancı kişilerin erişimini ve daha sonra yasa dışı amaçlar için kullanmasını engellemek kapalı mekanlarda denetim altında saklanmalıdır.
— Sevkedilen yüklere takılan mühürlerin ve teslim alınan yüklerdeki mühürlerin kaydını tutmak için ayrı ayrı defter kullanmak gerekir;
— Kayıt defteri olarak yumuşak değil, sert kapaklı muhasebe defteri kullanılmalıdır;
— Sevkedilen yüklere takılan mühürlerin kayıt defterine girilen kayıt, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

• Mührün takıldığı tarih ve saat;
• Aracın numarası;
• Mührün adı, referans numarası ve logosu;
• Yükün varış yeri;
• Mührü takan yetkilinin soyadı, adı;
• Araç sürücüsünün soyadı, adı.

Eğer sürücü, sevkiyatçı firmanın çalışanı değilse, sevkiyatı yapılan ürünün sayımı ve mühür takılması, sevkiyatçı vekillerinin huzurunda yapılmalıdır. Sürücü, irsaliyeye veya sevkiyatçının talimatını içeren irsaliyenin üçüncü nüshasına yüke takılan mührün adını, numarasını ve logosunu yazmalıdır.

Eğer yük, varış yerine ulaşmadan mührü çıkarmak gerekirse, Mührü Çıkarma Tutanağı aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir (bu özellikle ara tartım istasyonları için geçerlidir):

• Mührü çıkaran kişinin soyadı, adı.;
• Mührü çıkarma nedeni;
• Mührün çıkarıldığı saat ve tarih;
• Çıkarılan mührün adı, referans numarası ve logosu;
• Çıkarılan mührün yerine takılan mührün adı, referans numarası ve logosu;
• Mührün çıkarılması sırasında hazır bulunan şahitlerin isimleri.

Mührü Çıkarma Tutanağı, taşımaya katılan ve kontrol eden kuruluşların yetkilileri tarafından kaydedilmelidir.
Mührü çıkarmadan önce onun sağlamlığından emin olmak gerekir. Bunun için mührün fiziksel olarak sağlamlığı kontrol edilmelidir.

Mührü çıkarmak için aşağıda belirtilen prosedürler önerilir:

— Mühürler yalnızca yetkili kişiler tarafından çıkarılmalıdır;
— Teslim alınan yükte bulunan mühürlerin kayıt defterine mührün adı, referans numarası ve logosu girilmelidir;
— Mührün üzerinde belirtilen adı, referans numarası ve logosunu taşıma belgelerinde belirtilen bilgilerle karşılaştırın;
— Mührü çıkarmadan önce uzunluğunun standarttan daha kısa olmadığından ve herhangi bir defosun takıldığından emin olunuz. Mührün üzerinde tuhaf işaretlerin veya zorla açma girişiminin izleri bulunup bulunmadığını kontrol edin;
— Mührün başlığı sağlam olduğunu kontrol etmek için onu çekerek, sağa ve sola döndürmek gerekir;
— Normlardan herhangi bir sapma durumu hakkında yetkililere haber verilmeli, ve bu sapmalar mühür kayıt defterine yazılmalıdır;
— Bozulan mühürle gelen tüm yükler, bir önceki madde uyarınca kaydedilmeli ve eğer yük için ek taşıma gerekiyorsa, yeniden mühürlenmelidir.;
— Her türlü çalıntı kanıtları emniyet birimlerine bildirilmeli ve gününden saatine bakılmaksızın derhal soruşturma başlatılmalıdır.


Mühürleme denetim programını güçlendirmek ve olası hırsızlık olaylarına ek önlem almak için aşağıdaki işlemler yapılabilir:
— Mührü bozmadan kilitleme düzeneklerini, çengelleri, kapıları ve kilit kollarını açmanın mümkün olmadığından emin olunuz;
— Ürün tipini, terminal, depo, fabrika, ihracat veya ithalat teslimatlarını, ayrıca yükün taşınmasındaki zaman aralığını daha kolay belirlemenizi sağlayan farklı renkteki mühürleri kullanın;
— Boş dönen araçların dönüşte sürücüler tarafından kendi amaçları için kullanılmasını veya izinsiz yüklemeyi önlemek için farklı renkteki mühürleri kullanın;
— Kullanılmayan eski mühürlerin kullanımını önlemek için periyodik olarak mühürlerin rengini değiştirin;
— Yol boyunca 2 ila 7 arasında durmayı gerektiren rota ile ürün yüklü araçları gönderen firmalar, her durma sonrası farklı renkte mühürleme sistemini uygulayabilir.

Sıradan göstergeli metal veya plastik mühürler her zaman da etkili olmuyor.

Çok dayanıklı, kendiliğinden kilitlenen, referans numaralarıyla işaretlenen halatlı (tel halatlı) mühürlerin veya cıvata tipi mühürlerin geliştirilmesi ve uygulanması yükün fiziksel güvenliğini ve mührün sağlamlığını yükseltmeye olanak verdi.

Fliklok


Пломба Фликлок — надёжная и удобная пломба с несколькими степенями защиты.
Fliklok mühür – güvenli ve kullanışlı, çok basamaklı koruma sağlar.
Fliklok mühür, tek bir yapıdır: ucunda güvenli kilit tertibatı bulunan metal bant. Kilit tertibatı, metal bilya ile güvenli bir şekilde korunmuş olup, bilyaya görünen bir hasar vermeden iç tarafında erişmek imkansızdır;
Kilidin iç mekanizması, mührün güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar ve böylece halka oluşturur; Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır;
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır; Bazı yabancı ülkelerin gümrük idareleri tarafından kullanımı onaylanmıştır.
Uygulama alanları
— çeşitli dara tipleri;
— dolaplar;
— kara yolu taşıma araçları;
— hava yolu, demir yolu ve deniz konteynırları;
— depolar.

Unisil

Unisil mührü – güvenli, çok amaçlı, kullanışlı.
Unisil mührü, tek bir yapıdan oluşur, güvenli çekme kilit terbitabı bulunur (dört yapraklı metal takma parça);
ç kilit mekanizması direk erişimden güvenli bir şekilde korunmuştur. bu sayede mühre görünen hasar vermeden onu açmakmak imkansızdır; Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır;
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— bordadan beslenen konteynırlar;
— hava yolu ticaret konteynırları;
— çeşitli dara tipleri;
— d/y konteynırları;
— tahsildar çantaları;
— otomobiller, kamyonetler;
— hava yolu, demir yolu ve deniz konteynırları;
— kasalar;
— depolar.

Krabsil


Krabsil mührü - hızlı mühürleme için kullanışlı mühür.
Krabsil mührü, tek bir yapıdan oluşur, arasında büküm bulunan iki parçası vardır. Bükümün özelliği – mührü yalnızca bir defa bükmek mümkündür, yeniden açıldığında ve büküldüğünde mühür kırılır, yani bozulur. Mühür, iki parçanın açılmasını önleyen kapanan özel kilit tertibatına sahiptir;
Mühür elle tel veya ip üzerine tamamen kapanıncaya kadar takılır;
Mührü bozmadan teli çıkarmak mümkün değildir, çünkü mührü açmaya çalışırken kilit tertibatı bozulur, mührün bükümü açılmaya çalışıldığında ise büküm yerinden yarı yarıya kırılır;
Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır;
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır;
Mührün içinde kapanarak sıkıştırılan çeşitli çaptaki “Helis” tel, ip, sicim uygulanarak kullanılır.
Uygulama alanları
— benzin istasyonları ;
— bankalardaki para;
— depoları;
— çeşitli kaplar;
— çeşitli konteynırlar;
— çeşitli sayaçlar;
— ölçüm cihazları;
— otomobiller, kamyonetler;
— kara yolu taşıma araçları;
— kasalar;
— depolar.

Nailsil


Nailsil ve Konteynersil mühürleri - güvenli ve kullanışlı dayanıklı çok basamaklı korumaya sahip mühürler. Bu tip mühürler açılma göstergesinin yanı sıra kilit işlevini de görür. İki parçadan oluşan yapıya sahiptir: başlıklı metal mil ve kilit bölümü. Kilit tertibatı, mührü bozmadan erişmek imkansız olan gövde ile güvenli bir şekilde korunmuştur. Kilidin iç mekanizması mührün güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar, böylece bozulmaya karşı yüksek dayanıklı tek bir yapıyı oluşturur. Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır. Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— çeşitli konteynırlar ;
— otomobiller, kamyonetler;
— kara yolu taşıma araçları;
— hava yolu, demir yolu ve deniz konteynırları.

Stiker

Garanti stikerleri, kolayca yırtılan kağıt üzerine yapılan sahte hologramlı yapışkan etiketler, hacimli etiketler.
Uygulama alanları
— Ev aletleri ve bilgisayarlar;
— Tamamlayıcı parçalar;
— Çeşitli cihazlar, vb.

Halat

Halat mühür 1,5; 2; 5 - güvenli ve, dayanıklı, çok basamaklı korumaya sahip mühür. Bu tip mühürler açılma göstergesinin yanı sıra kilit işlevini de görür.
Halat mühür, tek bir yapıdan, metal kilit tertibatlı ve halatlı (yüksek dayanımlı plastik metal).
İç kilit mekanizması direk güvenli bir şekilde, bu sayede mühre hasar vermeden onu imkansızdır. Genel yapı yüksek bozulma sahiptir (halat ne kalın olursa, bozulma o kadar yüksektir) Her mührün kendine özgü numarası vardır.
Uygulama alanları
— bordadan beslenen konteynırlar;
— hava yolu ticaret konteynırları;
— karton kutular, sandıklar;
— deniz konteynırları;
— çeşitli konteynırlar;
— d/y konteynırları;
— hava yolu, demir yolu ve deniz konteynırları;
— depolar

Edsil

Edsil mührü – güvenli, çok amaçlı, mühür.
Edsil-d mührü, tek bir yapıdan, çekme kilit terbitabı bulunur yapraklı plastik takma parça);
İç kilit mekanizması direk güvenli bir şekilde, bu sayede mühre hasar vermeden onu imkansızdır;
Her mührün kendine özgü numarası vardır;
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— bordadan beslenen konteynırlar;
— hava yolu ticaret konteynırları;
— tahsildar çantaları;
— otomobiller, kamyonetler;
— kasalar;
— depolar.

Dablsil

Tanımı: Dablsil mührü - güvenli ve kullanışlı mühür, çok basamaklı korumaya sahip.
İki parçadan oluşur: plastik gövde ve yazlı paslanmaz çelikten yapılan metal takma kilit. Mührün gövdesi şeffafa malzemeden yapılabilir, böylece takma kilit ile telin görsel kontrolü sağlanır;
Извлечение металлической вставки невозможно без полного разрушения пластикового корпуса пломбы;
Çelik takma kilit, telin iki ucunu gövdenin içinde sıkıştırır ve kapanır, böylece mühür takıldıktan sonra tel çıkarılamaz;
Mührün plastik gövdesı bozulmadan metal takma parçanın çıkarılması imkansızdır;
Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır;
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır;
Mührün içinde kapanarak sıkıştırılan çeşitli çaptaki “Helis” tel uygulanarak kullanılır. Bu telin uçları metal takma parçanın gövdesinde sıkıştırılır. Takma parça, şeffaf plastik gövde içinde kapatılır ve gövde tamamen bozulmadan çıkarılması mümkün değildir.
Uygulama alanları
— bankalardaki para depoları;
— çeşitli kaplar;
— çeşitli konteynırlar;
— çeşitli sayaçlar;
— ölçüm cihazları;
— kara yolu taşıma araçları;
— kasalar;
— depolar.

Treksil

Treksil cıvata tipi kilit-mühür - güvenli ve kullanışlı, dayanıklı, çok basamaklı korumaya sahip mühürdür. Bu tip mühürler açılma göstergesinin yanı sıra kilit işlevini de görür.;
Внутренний механизм замка обеспечивает надёжное замыкание пломбы, образуя единую конструкцию, имеющую высокое разрушающее усилие и специально разработанное для опломбирования обеих штанг контейнера;
İki parçadan oluşan yapıya sahiptir: konteynırların iki direği için büyük metal kenet ve kilit tertibatına sahip mühür-çivi;
Kilidin iç mekanizması mührün güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar, böylece bozulmaya karşı yüksek dayanıklı tek bir yapıyı oluşturur ve özellikle konteynırın her iki direğini mühürlemek için geliştirilmiştir;
Mührün çıkarılması, kenet üzerindeki bellir yerden cıvata kesici ile yapılır.
Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır. Numara kenette ve mühür-çivide tekrarlanır.
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— bordadan beslenen konteynırlar;
— d/y konteynırları.

Yapışkan gösterge etiket

Yapışkan gösterge etiket, özel korumalı termal katmanlı kendiliğinden yapışkan etikettir. Açma girişiminde "AÇIK" veya "OPEN" yazısı belirir. Yeniden yapıştırıldığında "AÇIK" veya "OPEN" yazısı kaybolmaz.
Olası erişim yerlerine yapıştırılır. Mühürleme, basit bir şekilde etiketin kağıt temelinden sökülerek mühürlenen yüzeye yapıştırılması ile yapılır;
Her etiketin özel numarası vardır. Şirketin logosu da konulabilir. Yapışkan gösterge etiket, yüksek yapışkanlığa sahiptir. Yukarı derecede sıcaklık dalgalanmalarına dayanıklıdır;
Yapışkan gösterge etiket, hemen hemen tüm düz yüzeylerde, çoğu pürüzlü ve düz olmayan yüzeylerde kullanılabilir.
Uygulama alanları
— bilgisayarlar, ofis ekipmanları;
— karton kutular, sandıklar;
— çeşitli kaplar;
— dolaplar;
— otomobiller, kamyonetler;
— kasalar.

Şipbegsil

Şipbegsil mührü – güvenli, çok amaçlı, kullanışlı mühürdür.
Şipbegsil mührü, tek bir yapıdan oluşur, güvenli çekme kilit tertibatı bulunur;
İç kilit mekanizması direk erişimden güvenli bir şekilde korunmuştur, bu sayede mühre görünen hasar vermeden onu açmakmak imkansızdır;
Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır;
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— çeşitli torbalar.

Ekstrasil

Ekstrasil mührü - güvenli ve kullanışlı, çok basamaklı korumaya sahip mühürdür.
Ekstrasil mührü tek bir yapıdan oluşur güvenli çekme kilit tertibatı bulunur (metal dört yapraklı takma parça).
— İç kilit mekanizması direk erişimden güvenli bir şekilde korunmuştur, bu sayede mühre görünen hasar vermeden onu açmakmak imkansızdır.
— Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır.
— Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— bankalardaki para depoları;
— ofis ve üretim alanları;
— çeşitli konteynırlar;
— çeşitli dara tipleri;
— elektrik dolaplar;
— kara yolu taşıma araçları;
— hava yolu, demir yolu ve deniz konteynırları;
— kasalar;
— depolar.

Kapsil

Kapsil mührü - güvenli ve kullanışlı, çok basamaklı korumaya sahip metal mühürdür.
Kapsil mührü, iki parçadan oluşan yapıya sahiptir (ana gövde ve kapak), bunlar bir birine güvenli kilit mekanizması ile birleştirilir.
— İç kilit mekanizması, mührün görünen hasarsız açılmasına karşı güvenli bir şekilde korunmuştur.
— Kapsil mührünün iki çeşidi vardır: Kapsil-P- mühürleme teli ile birlikte kullanılır, Kapsil-V – vida için özel deliği bulunur ve çeşitli pervaneleri mühürlemek için kullanılır. Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır. Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— bilgisayarlar, ofis ekipmanları;
— çeşitli kaplar;
— çeşitli sayaçlar;
— ölçüm cihazları.

Konteynersil

Konteynersil mührü - güvenli ve kullanışlı dayanıklı, çok basamaklı korumaya sahip mühürdür. Bu tip mühürler açılma göstergesinin yanı sıra kilit işlevini de görür.
İki parçadan oluşan yapıya sahiptir: başlıklı metal mil ve kilit bölümü. Kilit tertibatı, gövde ile güvenli bir şekilde korunmuştur. Mührü bozmadan gövdenin içine erişim imkansızdır.
Kilidin iç mekanizması mührün güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar, böylece bozulmaya karşı yüksek dayanıklı tek bir yapıyı oluşturur.
Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır. Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— kara yolu taşıma araçları;
— hava yolu, demir yolu ve deniz konteynırları.

Polietilen mühürler

Mühürleme aleti için polietilen mühürler. Çapı 10 mm.
Uygulama alanları
— Otomobiller;
— Kasalar;
— Tahsildar çantaları;
— Ticaret konteynırları;
— Depolar;
— Torbalar, ölçüm cıhazları vb.

Begsil

Begsil mührü tek bir yapıdan oluşur, güvenli çekme kilit tertibatı bulunur (metal takma parça);
İç kilit mekanizması direk erişimden güvenli bir şekilde korunmuştur, bu sayede mühre görünen hasar vermeden onu açmakmak imkansızdır;
Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır;
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— çeşitli torbalar

Teylsil

tylesil.jpg
Teylsil mührü – güvenli, çok amaçlı, kullanışlı mühürdür.
Teylsil mührü tek bir yapıdan oluşur, güvenli çekme kilit tertibatı bulunur (plastik dört yapraklı takma parça);
İç kilit mekanizması direk erişimden güvenli bir şekilde korunmuştur, bu sayede mühre görünen hasar vermeden onu açmakmak imkansızdır;
Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır;
Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır.
Uygulama alanları
— bordadan beslenen konteynırlar;
— hava yolu ticaret konteynırları;
— tahsildar çantaları;
— otomobiller, kamyonetler;
— kasalar;
— depolar.

Tvistsil

Tvistsil mührü, iki parçadan meydana gelen tek bir yapıdan oluşur: şeffaf gövde ve renkli takma parça. Mührün şeffaf gövdesi, takma silindir ve telin görsel kontrolünü sağlar;
İç mekanizma yalnızca bir tarafa doğru döner, bu sayede mühür takıldıktan sonra teli almak mümkün değildir;
Telin sarıldığı renkli takma parçanın tamamen bozulmadan çıkarılması imkansızdır, çünkü çıkarılmaya karşı koruma vardır;
Her mührün kendine özgü tekrarlanmayan numarası vardır. Mührün sahtesini yapmak ve yeniden kullanmak imkansızdır;
Yaprak kolu saat yönünde çevirerek mührün içindeki kilit mekanizmasına sarılan çeşitli çapta “Helis” tel (veya misina) ile birlikte kullanılır. Mühür kapatıldıktan sonra kol kırılır.
Uygulama alanları
— benzin istasyonları;
— bankalardaki para depoları;
— çeşitli kaplar;
— çeşitli sayaçlar;
— ölçüm cihazları;
— kara yolu taşıma araçları.

Kurşun mühürler

Mühürleme aleti için kurşun mühürler. Çapı 10mm, 16mm.
Uygulama alanları
— Otomobiller;
— Kasalar;
— Tahsildar çantaları;
— Ticaret konteynırları;
— Depolar;
— Torbalar, ölçüm cıhazları vb.

Numaralı mühürleme selobandı

Selobant-P, özel termal koruma katmanlı tek kullanımlık kendiliğinden yapışkanlı banttır.
— Aralıksız çift katmanlı kaplaması vardır. Bandın yapımında kullanılan malzemelerin kimyasal içeriği, katmanları uygulamadaki teknolojik özellikler açılmaya ve tekrar kullanmaya karşı güvenli koruma sağlar.
— Karton kutuları mühürlemek için uygundur.
— Olası erişim noktalarına yapıştırılır. Açma girişiminde "AÇIK" yazısı belirir. Tekrar yapışmaz, söküldüğünde yapışkanlık özelliği kaybolur.
—Standart yapımda bandın tüm uzunluğu boyunca tekrarlanan “Dikkat! Mühürlendi! İzinsiz açmak yasaktır! Açıldığında "AÇIK" yazısı belirir”. Her 152mm’de delikler ve numara bulunur (her parçanın özel numarası vardır)
— Müşterinin siparişine göre özel yapım da mümkündür (delikler, logo, beliren yazı, renk). Asgari sipariş miktarı – 200 rulo.
Uygulama alanları
— karton kutular, sandıklar.
-->