Türk Hukukunun Düzenlemeleri Hakkında

Türk Hukukunun Düzenlemeleri Hakkında

Değişen siyasi pozisyonlar ve bunların ithalat-ihracat döngüsüne dair yansımaları, iş adamlarını bir takım yeni arayışlara itmiştir. En önemli ve güncel sorular ise şunlardır; Türkiye’den ayakkabı ve tekstil ihracatı, değişen gümrük harçları ve düzenlemeleri, ve Rusya’da yükselen dolar kurunun ekonomik ilişkileri etkileri.

Enformasyon ajansı www.voanwes.org ‘da yayınlanan makaleye göre, Türkiye hükümeti kaçakçılıkla mücadele ve denetimleri arttırma adına yürürlüğe sokacağı bir takım düzenlemeler ile iş adamlarına daha güvenli bir ticaret ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

Bülent Arınç yaptığı açıklamalarda, devletin de bu düzenlemeler ile daha efektif bir denetim mekanizmasına sahip olacağını belirtmiştir.

Buna karşılık ihracatçı birlikleri ve iş adamları dernekleri, bu düzenlemelerin iş dünyasındaki güveni sarsacağı ve yatırım yapıbilirlik oranında ciddi bir azalma olacağını belirtmişlerdir.

Human Rights Watch örgütünün Türkiye uzmanı olan Emma Sinklair ise yaptığı açıklamada, bu düzenlemelerin Türkiye’nin aleyhine olacağını ve kanun açıklarından yararlanan vekillerin, bu açıkları suistimal ettiğine işaret etmiştir.

Avrupa Birliği Komisyonu ise, Avrupa Birliği Temsilcisi Volkan Bozkır’ı uyararak, zaten yavaş ilerleyen Avrupa Birliği-Türkiye ekonomik ilişkilerinin daha da yavaşlamasına sebep olacak bu düzenlemeleri tekrar gözden geçirmelerini istedi.

Gelişmeleri yakından takip etmemizin en önemli sebebi ise bu düzenlemelerin sektörümüzü yakından ilgilendirmesinin yanı sıra, Türkiye’den ihracat yapan tüm aktörleri lojistik, finansal ve hukuksal açıdan ilgilendirmesidir.

-->