Incoterms 2010

Incoterms 2010

Kategori

Kısaltma

Araç/Taşıma Türü

Kısaca tanımı

Kategori E
Sevkıyat
EXW Her türlü çeşidi EX Works ( ... named place)
Fabrikada teslim ( ...yer adı)
Kategori F
Esas navlun satıcı tarafından ödenmedi
FCA Deniz ve iç sularda taşıma Free Carrier (...named place)
Taşıyıcıya teslim (...yer adı)
FAS Deniz ve iç sularda taşıma Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Gemi Doğrultusunda Teslim (... sevkıyat limanı adı)
FOB Deniz ve iç sularda taşıma Free On Board (... named port of shipment)
Gemi Bordasında Teslim (... sevkıyat limanı adı)
Kategori C
Esas navlun satıcı tarafından ödendi
CFR Her türlü araç çeşidi Cost and Freight (... named port of destination)
Masraflar ve Navlun (... varış limanı adı)
CIF Her türlü araç çeşidi Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Masraflar, Sigorta ve Navlun (...varış limanı adı)
CIP Her türlü araç çeşidi Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak (...varış yeri adı)
CPT Her türlü araç çeşidi Carriage Paid To (... named place of destination)
Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak (...varış yeri adı)
Kategori D
Teslimat
DAT Her türlü araç çeşidi yeni!!!
Delivered At Terminal (... named terminal of destination)
Terminalde teslim (... terminal adı)
DAP Her türlü araç çeşidi yeni!!!
Delivered At Piont (... named point of destination)
Noktada teslim (... nokta adı)
DDP Her türlü araç çeşidi Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim (... varış yeri adı)
DDU Her türlü araç çeşidi IIncoterms 2010’dan çıkarıldı Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)
Gümrük Vergileri Ödenmeksizin Teslim (... varış yeri adı)
DAF Her türlü araç çeşidi Incoterms 2010’dan çıkarıldı Delivered At Frontier (... named place)
Sınırda Teslim (... varış yer adı)
DEQ Her türlü araç çeşidi Incoterms 2010’dan çıkarıldı Delivered Ex Quay (... named port of destination)
Rıhtımda Teslim (... varış limanı adı)
DES Her türlü araç çeşidi Incoterms 2010’dan çıkarıldı Delivered Ex Ship (... named port of destination)
Gemide Teslim (... varış limanı adı)
-->