+90 212 485-19-70

Türk mallarının Rusya gümrüklerinden geçirilme zorluklar

Türkiye’den mal getirilmesi sırasında, tüm ithalat-ihracat işlemlerinde olduğu gibi, gümrük beyanı zorunludur. Tüm malların gümrüğe beyanı bir sırasında birkaç aşamadan geçer.

  • Belgelerin beyanı: toplanan belgelerin beyanı, deklarasyonlar, kontrat örnekleri, üretim belgeleri ve faturalar gibi.

  • Malların kontrol edilmesi ve incelenmesi aşamaları.

  • Gümrük vergilerinin ödenmesi


Bu işlemler sınırı geçen tüm ürünlere uygulanmakta, parsiyel ve tüm yük taşınmasında da ayrı ayrı uygulanmaktadır. Gümrük işlemleri hatasız yapılmış ise sınır sorunsuz bir şekilde geçilebilmektedir. Fakat tecrübe ve bilgi eksikliği durumunda, gümrük işlemlerinde ek gecikmeler ve ek harcamalar çıkabilmektedir. Bu yüzden ürün sahipleri lojistik firmaları ve gümrük brokerlarının desteği ile bu işlemleri yapmaktadırlar.

Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, firmaların sizlere hangi belgeleri sağladıklarıdır. Bazı firmaların daha uygun fiyata, fakat GTD kodu olmadan sağladıkları işlemler, neredeyse “kargo” dediğimiz, yasadışı işlemler konumundadır.


Gümrük yetkilileri, bazı ülkelerden gelen yüklere daha hassas davranmakta, dolayısı ile çıkabilecek ek kontroller, deklarasyon kontrolleri ve ekspertizler olduğu zaman sorun daha da büyümektedir.


2015 yılı sonlarından itibaren, Türkiye’den gelen yükler yüksek risk kategorisindedir.Hemen herkesin yaşadığı ortak sorun, gümrük işlem sürelerinin uzaması ve yüklerin bekletilmesidir.Yeşil gümrük bölgesine giren ve ihracat yapan firmaların bile sorun yaşadığı bu ortamda, çok daha dikkatli olunması gerekmektedir.


Logeksim uzmanları, yükleri kategorilere ayırarak, örnekler üzerinden sorunları nasıl aşabileceğinize dair bilgiler sunuyor.

  • Küçük ve orta ölçekli, sanayi üretimi olmayan ürünler. Bu ürünlerin gümrüklerde bekletilmesi, satış noktalarına ürünlerin geç ulaşmasını, maliyetlerin artmasını, dolayısı ile firmalar karlarının düşmesi ve fiyat yükseltmek zorunda olması gibi problemler ortaya çıkmaktadır.Bizim tavsiyemiz bu ürünleri parsiyel olarak taşıtması, dolayısı ile tüm ürünlerin kontrolü sağlanırken bekletme yapılmaması, gümrük işlemlerinin nispeten daha kolay yapılmasıdır.

  • Büyük ölçekli, sanayi üretimi olmayan ürünler. Bütün işlem ve prosedürlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sorunlar bitene kadar TN VED kodu kullanarak işlem yapılması tavsiye edilmemektedir. Ayrıca zincir mağazalar stok kapasitesini arttırarak riskleri azaltmalıdır.

  • Sanayi üretimi ürünler. Bu kategoriye ayrıca Türk hammaddesi kullanan Rus üreticiler de dahildir.Yeşil koridor olmaması da ekstra problemler yaratacaktır. Gümrük amirleri ile kurulan diyalog ve iyi ilişkiler, yaşanacak sorunların minimuma indirgenmesi ve çabuk çözümü açısından son derece önemlidir.

  • Ağır sanayi ve ürünleri. Üretimin modern hale getirilmesi için gereklidir.Eğer ki üretim makine ve hatları gümrükten geçirilecek ise, gümrük amirleri ile önceden bağlantı kurulması ve tüm yük şeklinde gönderimi hazırlanması, riskleri son derece düşürür.

01 february 2016

Diğer haberler: